novine.novilist.hr | oglasni.novilist.hr | www.novilist.hr

kontakt


 

NOVI LIST d.d.

Marketing
Zvonimirova 20a
51 000 Rijeka

 

T +385 51 650 088
F +385 51 650 031
E oglasi@novilist.hr

crta

 

Direktorica marketinga

Silvija Gerc Vodopija
T +385 51 650 006
F +385 51 650 031
E silvija.gerc@novilist.hr

 


 
 


 

Odjel oglašavanja

 
Rijeka, Zvonimirova 20a

Marija Šantić
T +385 51 650 088
E marija.santic@novilist.hrMirjana Volarić
T +385 51 650 030
E mirjana.volaric@novilist.hr

 
Zagreb, Boškovićeva 15

Maja Michieli
T +385 01 4444 136
E maja.michieli@novilist.hr

 

Odjel grafičkog dizajna

T +385 51 650 091
E oglasi@novilist.hrbrzi kontakt


 
Copyright © NOVI LIST d.d. 2015. Sva prava zadržana