novine.novilist.hroglasni.novilist.hrwww.novilist.hr
Image

Kontakti


Odjel prodaje oglasnog prostora

E oglasi@novilist.hr

Print


Zoran Bubnić

T +385 51 650 206

E zoran.bubnic@novilist.hr

Mirjana Volarić

T +385 51 650 260

E mirjana.volaric@novilist.hr

Maja Michieli / dopisništvo Zagreb

T/F +385 01 4444 136

E maja.michieli@novilist.hr

Web


Andrea Žagar Ban

T +385 98 98 22 411

E andrea.zagar.ban@novilist.hr

Promocija i posebni projekti


Bruno Lončarić

T +385 51 650 009

E bruno.loncaric@novilist.hr

Ana Furlan

T +385 51 650 138

E ana.furlan@novilist.hr

Odjel grafičkog dizajna


T +385 51 650 091

T +385 51 650 113

E oglasi@novilist.hr

Direktorica marketinga


Silvija Gerc Vodopija

T +385 51 650 090

E silvija.gerc@novilist.hr

DOWNLOAD

DOWNLOAD